Barbeleid

Gedurende het seizoen maken vele leden gebruik van het clubhuis en de bar. Jong en oud, allemaal zien ze het clubhuis als verlengstuk van de tennisbaan. En zo hoort het ook: even iets drinken en een praatje maken. De bar wordt bemand door onze leden en een enthousiaste groep Barpoolers. De Barcommissie heeft de touwtjes strak in handen.

Bardienst
Goed om te weten: seniorleden draaien twee bardiensten van vier uur per jaar. Lommerrijk is een kleinschalige vereniging die gerund wordt door de leden, wat de gezelligheid vergroot en de barprijzen laag houdt. Afkoop van je bardienst heeft dus niet de voorkeur. Wil je deze toch afkopen, dan kost dat € 35 per keer of € 70 per jaar.

Het barrooster en het overzicht van onze Barpoolers zijn benaderbaar na inloggen. 

Vragen? bar@tennislommerrijk.nl 

IVA certificaat
Iedereen die drank schenkt op ons park moet beschikken over het IVA (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) certificaat.
Dit certificaat is te verkrijgen via de website van de NOC*NSF

NIX 18: Geen alcoholverkoop onder de 18 jaar!
Per 1 januari 2014 zijn de Drank- en Horecawet en de Tabakswet gewijzigd. Er mag aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol of tabak meer worden verkocht. Ook mogen jongeren tot hun 18e geen alcohol bij zich hebben in het openbaar, zoals bijvoorbeeld in het clubhuis van onze tennisvereniging. Wij zullen hier als vereniging streng op toezien, ook de gemeente kan controles uitvoeren. Bij twijfel zal door de barmedewerkers om legitimatie worden gevraagd. Overigens mogen de jeugdige barmedewerkers, vanaf 16 jaar, voornoemde artikelen wel verkopen.

Lees meer informatie over NIX18 op www.nix18.nl

Over ons Overzicht