Algemene informatie competitie

Lommerrijkers in competitieland

Na een lange winter met veel sneeuw”plezier” zowel uit als thuis, dan toch weer over naar de orde van de competitietennisdag….
Ook deze voorjaarscompetitie (2e keer in een rij) dat de zaterdagmiddag senioren-competitie vol is!
Wederom 8 zaterdagteams zullen aantreden in de 4 Lommerrijkse arena’s thuis en op 4 lokaties uit ergens in de directe regio Rotterdam Zuidwest.
En nog meer: zelfs een 9e team heeft zich aangemeld, en dit team gaat zondagochtend landelijk mixed 35+ spelen. Landelijk heeft zo z’n “status”, maar hopelijk blijft de max. reistijd beperkt tot de norm van ik meen 85km…..
Jeugd zal met 1 team spelen op woensdagmiddag en met 2 teams districtscompetitie nieuwe stijl op zondagochtend. Deze laatste competitie is recentelijk gestart als aanvulling op de landelijke competitie, en lijkt redelijk succesvol te zijn. Voordeel hierbij is dat de sterktes / leeftijden van de teams onderling afgestemd worden door de KNLTB.
Helaas blijven de mogelijkheden voor dinsdag-dames en vrijdagavond-dubbel competities dit jaar onbenut. Ik ben benieuwd wanneer er weer eens een dinsdag-dames team opstaat en oude L’rijk tijden doet herrijzen…..

Altijd toch wel enigszins een verrassing welke tegenstand jeugdteams ondervonden. Zo goed als het DSS (Dynamische Speelsterkte Systeem) er over de afgelopen jaren voor gezorgd heeft dat seniore monniken met gelijke kappen tegen elkaar uitkomen, zo verschillend kan de speelsterkte bij de jeugd nog zijn vanwege de opzet bij de jeugd in leeftijdscategorien. Gelukkig heeft de jeugd over het algemeen toch een behoorlijk incasseringsvermogen om sterkteverschillen te relativeren …..soms meer dan onze monniken…… En laten er nu toch verenigingen zijn tegenwoordig die een campagne gestart zijn voor plezierig tennissen, en dus tegen fenomenen als onheus gedrag, scheldkanonnades en zelfs tegen “ouders langs de kant”.

Wat houdt competitie nu eigenlijk in?

Competitie in Nederland wordt door de KNLTB georganiseerd en hierbij wordt een scala van mogelijke competitiesoorten geboden. Variërend van gemengd, heren, dames, jeugd, zaterdagochtend, zaterdagmiddag, zondag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, 18+, 35+, 45+, 50+, 55+ jeugd zwak/midden/sterk. En dan is er naast de voorjaarscompetitie ook de najaarscompetitie (ook wel herfstcompetitie genoemd, maar welke de laatste jaren beter tot de zomercompetitie omgedoopt kan worden). De KNLTB probeert zelfs een wintercompetitie op te zetten waarbij dan dus ook een binnenbaan geregeld moet worden, maar dit lijkt nog niet echt van de grond te komen.
 
De verenigingen waaronder Lommerrijk schrijven in op de gewenste competitiesoorten tegen een geringe vergoeding naar de KNLTB, welke bij Lommerrijk geheel door onze penningmeester wordt betaald. Intermediair tussen de KNLTB en =de leden van= een vereniging is de VCL: Vereniging Competitie Leider (ondergetekende dus). De VCL verzorgt het administratieve gebeuren zoals de inschrijvingen en informatie m.b.t. aanvangstijden naar onze tegenstanders (via de KNLTB website). Tevens is de VCL aanspreekpunt voor zaken die de KNLTB richting de verenigingen wil aansnijden: zaken die variëren van spelregels doorvoeren, tot speelschema’s aanleveren, tot afhandeling van protesten. Helaas die gebeuren toch nog ieder jaar….
De VCL is niet de persoon die de uitslagen van de competitiewedstrijden invoert op de KNLTB website, noch de persoon die ingevoerde uitslagen controleert (bij uitwedstrijden). Dit is bij Lommerrijk de taak van de aanvoerders.
Zie ook de extra info voor de aanvoerders helemaal onderaan, met daarin ook richtlijnen voor invallers, aanvangstijden, richtlijnen bij regen, opstelling naar speelsterkte, klassenvolgorde etc.

De KNLTB is de laatste paar jaar tevens een offensief begonnen om zeker te stellen dat mensen met ongeveer dezelfde speelsterkte tegen elkaar spelen. Daartoe is een elektronisch systeem begonnen dat DSS heet: een persoonsgebonden Dynamische Speel Sterkte. Een ieder die een voor de KNLTB officiële wedstrijd speelt, ziet de uitslag daarvan terug in een aanpassing van haar/zijn DSS. Dus een ieders DSS is zijn opgebouwde speelsterkte vlak voor het begin van het nieuwe tennisseizoen, en deze speelsterkte verschijnt op het KNLTB pasje dat een ieder moet kunnen tonen om competitie te kunnen spelen. Een DSS bestaat uit een enkelspeelsterkte en een dubbelspeelsterkte. Dat is dus de DSS die op het KNLTB pasje verschijnt aan het begin van het seizoen, en welke gebruikt wordt bij het indelen van de wedstrijden.
Echter de actuele DSS verandert na iedere gespeelde officiële wedstrijd: dat is dus je actuele sterkte en die wordt dan weer gebruikt door het systeem bij de volgende wedstrijd die je speelt. Aan het einde van het seizoen (een datum die de KNLTB officieel vaststelt) verwordt je dan actuele sterkte dus de DSS sterkte op het KNLTB pasje van het volgende seizoen.
Deze KNLTB pasjes worden via de ledenadministratie naar de leden aangeboden.

Nog meer moeilijke vragen?

Heel veel leden weten best al veel van van alles… dus vraag rond. Tevens is er achter de balie een map met daarin de competitiereglementen en richtlijnen ter info. Indien dit geen bevredigend antwoord levert, stuur dan even een mailtje naar “prudhomme@zonnet.nl” of bel even. Voor vragen aangaande jeugdcompetitie is er tevens onze jeugdcommissie met contactpersoon Brigit van Elk.

Nieuwe leden?

Mocht je nu de indruk gekregen hebben dat competitie aan bestaande ´historische´ groepjes voorbehouden is, dan is dit absoluut niet de bedoeling. Aangezien er genoeg tennisbanen zijn om nog meer competitieteams te plaatsen, is er altijd de mogelijkheid om met nieuwe aanmeldingen nieuwe teams te vormen. Dus schroom niet jezelf hiervoor aan te melden, of nog liever kant en klaar met een volledig team. De wens kan natuurlijk niet direct vervuld worden in het aankomende voorjaar, maar er kan altijd gezocht worden naar de mogelijkheden daarna. Immers een seizoen kent voorjaarscompetitie maar ook najaarscompetitie (welke nog niet vol is).

En wie schrijft nu eigenlijk dit alles. Wie is tweevoud. Wij zijn Dan Maasdam en Wouter Hoek. Beiden VCL’s (Vereniging Competitie Leider) en beiden actief in een zaterdag herenteam.
Onze mandaten (om precies te zijn onze 5-jaar geldige KNLTB mandaten) zijn vorig jaar hernieuwd na het volgen van de KNLTB update cursus VCL. De cursus VCL besteedt aandacht aan alle aspecten die te maken hebben met competitiedeelname en de organisatie ervan. Uiteraard het competitiereglement, maar ook bepalingen over speelsterkte en praktische tips bijv. over wat te doen bij wangedrag op de baan…. van de tegenstander natuurlijk.
De KNLTB (sectie Wedstrijdtennis) stelt sinds 1998 alle aangesloten verenigingen verplicht een =bij de KNLTB geregistreerde= VCL in de gelederen te hebben bij deelname aan de landelijke of regionale competitie.
Daarnaast kan de cursus VCL zeer informatief zijn voor geïnteresseerde vrijwilligers en/of aanvoerders van competitieteams. Een ‘ervaren’ vrijwilliger kan, op voordracht van de vereniging en met goedkeuring van het district, vrijstelling krijgen voor de basiscursus VCL en direct de update cursus VCL volgen.

Maar vanzelfsprekend =bij herhaling en of er nu VCL’s zijn of niet= de uitvoering, het succes en de geneugten van de competitie liggen volledig bij de deelnemers!
En let op deze woorden: het worden alleen maar weer schitterde competitie weken (mits de banen op tijd geprepareerd zijn dit jaar)…


Ogenblik a.u.b. ...