Barcommissie

Barcommissie Lommerrijk


Dagelijks maken vele leden van Lommerrijk gebruik van de bar. Jong en oud, allemaal zien ze het clubhuis met de bar als verlengstuk van de tennisbaan. En zo hoort het ook: even iets drinken en een praatje maken. Dus is het erg belangrijk dat alle zaken rond de bar goed geregeld zijn. Voor die taak is er de barcommissie.

De barcommissie bestaat uit:

Gertjan van 't Veer en Koos Spindler.

 

Wat doet de barcommissie allemaal? 

  • Het opstellen van het barrooster voor de leden. Dit moet ieder jaar gebeuren vóór aanvang van het tennisseizoen. In dit barrooster worden ook barpoolers ingedeeld. Het barrooster wordt tijdig naar de leden gecommuniceerd (jaarboekje / mail / website). De barpoolers worden gedurende het seizoen ingedeeld.
  • De barcommissie ziet er op toe dat de leden/barpoolers aanwezig zijn voor hun bardienst. Indien gewenst geeft de barcommissie nog een extra seintje, zodat leden hun bardienst niet kunnen vergeten. Als leden niet komen opdagen, speelt de barcommissie dit door naar het bestuur.
  • Inwerken van nieuwe leden/barpoolers. Ieder jaar zijn er leden/barpoolers die voor het eerst een bardienst moeten draaien. Ze moeten wegwijs worden gemaakt in de keuken en achter de bar. Leuke kans om meteen de nieuwe leden te leren kennen.
  • Inkoop van de bar. Dit doen we wekelijks via internet op basis van de aanwezige voorraad en de geplande evenementen (bijvoorbeeld tijdens de competitie of het open toernooi wordt er net wat meer geconsumeerd dan tijdens de zomervakantie). Bovendien moet de bestelling worden ingeruimd zodat alles netjes op zijn plaats staat.
  • Zorg dragen voor het reilen en zeilen achter de bar. Hoe moet het koffieapparaat worden gereinigd, wat moet men tijdens de bardienst doen en hoe gaan we om met de kassa? Allemaal zaken die niet altijd even duidelijk zijn voor de leden. De barcommissie zorgt ervoor dat de bardiensten op een soepele manier kunnen worden ingevuld.

Het is een leuke taak waar je veel contact met Lommerrijkers hebt! Wilt je meedoen? Neem contact op met een van de commissieleden, of mail hen via bar@tennislommerrijk.nl

Contactpersoon bestuur: Marnix Haasnoot

 


Ogenblik a.u.b. ...